ระบบลงทะเบียนกิจกรรมเสริมหลักสูตร
head
Untitled Document
หน้าหลัก หน้าหลัก เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ
Untitled Document
ลงชื่อเข้าใช้  

ชื่อผู้ใช้ : e-Passport (สำหรับนักศึกษา)
Ex. s43xxxxxxxxxx
รหัสผ่าน :
ประเภทผู้ใช้ :
 
ลืมรหัสผ่านและชื่อผู้ใช้
การใช้งานระบบ

  • นักศึกษา สามารถใช้งานระบบโดยใช้ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน e-Passport
  • เจ้าหน้าที่ สามารถเข้าใช้งานได้โดยใช้usernameและpasswordที่ได้จากการอบรมการใช้งาน
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร ติดต่อกองพัฒนานักศึกษา
  • มีปัญหาการใช้งานระบบติดต่อ Tel.074-890600  IP-PHONE 3920 หรือ 1913
... Development by ARIT@RMUTSV ...   (Best Solution 1280 x 1024 pixels)